Kievstar +38067 658-54-22
MTC +38050 206-14-63
Life +38063 935-67-58
Beeline +38068 197-67-94
+38044 577-57-77
+38044 331-77-05
+38044 222-88-33
sales@viconsult.com

[page120 NoPageTitle]

Державна акредитація закладу охорони здоров'я (далі - акредитація) - це офіційне визнання статусу закладу охорони здоров'я, наявності в ньому умов для надання певного рівня медико-санітарної допомоги, підтвердження його відповідності встановленим критеріям та гарантії високої якості професійної діяльності.

Процедура державної акредитації є обов’язковою для всіх закладів охорони здоров’я незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності, профілю та івня надання лікувально-профілактичної допомого чи лікувальних послуг.

Норми що регламентують обов’язковість, порядок, умови та строки проведення державної акредитації медичних закладів містяться в наступних нормативних актах:

 • - Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я» від 15 липня 1997 р. № 765
 • - Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про удосконалення державної акредитації закладів охорони здоров’я» від 14 березня 2011р. №142, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 червня 2011 р. № 678/19416.
 • - Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» від 02 лютого 2011 р. №49, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2011 р. № 171/18909 (зі змінами та доповнення).

Державна акредитація медичних закладів проводиться один раз в 3 роки. Причому перша акредитація проводиться не пізніше ніж через 2 роки від початку здійснення діяльності (функціонування) медичного закладу. В подальшому акредитація проводиться по закінченню дії акредитаційного сертифікату.

Акредитацію проводять акредитаційні комісії, що створюються при МОЗ України, які проводять оцінку установи на відповідність стандартів.

Стандарти державної акредитації лікувально-профілактичних закладів – це вимоги до процесу, умов та результатів медико-санітарної допомоги у лікувально-профілактичному закладі.

На основі Стандартів проводиться експертиза відповідності закладу встановленим критеріям шляхом оцінювання досягнення стандартів за кожним пунктом чи підпунктом, що здійснюється за бальним принципом.

За дотримання кожного зі стандартів закладу нараховуються бали: від 1 до 30 залежно від стандарту. Більшість стандартів оцінюється від 1 до 5 балів. Оцінці підлягають тільки ті стандарти, які відповідають профілю закладу та виду лікувально-профілактичної допомоги, що надається закладом.

Стандарти розподілено на 25 розділів:

 • 1. Управління закладом.
 • 2. Кадри
 • 3. Управління структурним підрозділом закладу
 • 4. Права, обов'язки та безпека пацієнтів
 • 5. Медико-інформаційна служба
 • 6. Метрологічне забезпечення
 • 7. Санітарно-епідемічне благополуччя
 • 8. Охорона праці
 • 9. Вимоги та експлуатація будівель і споруд закладу охорони здоров'я
 • 10. Якість лікувально-профілактичної допомоги
 • 11. Первинна медико-санітарна допомога
 • 12.Служба екстреної медичної допомоги
 • 13. Амбулаторно-поліклінічна допомога
 • 14. Стаціонарна допомога
 • 15. Хірургія, анестезіологія та інтенсивна терапія (реанімація)
 • 16. Служба материнства та дитинства
 • 17. Реабілітація
 • 18. Параклінічна служба
 • 19. Лабораторна діагностика (для закладів охорони здоров'я, до структури яких входять клініко-діагностичні та інші вимірювальні лабораторії)
 • 20. Використання ліків
 • 21. Служба крові
 • 22. Патолого-анатомічна служба
 • 23. Комбустіологічна служба
 • 24. Центри трансплантації
 • 25. Медико-генетична служба

Результати проведеної оцінки вносяться до експертного висновку про відповідність закладу стандартам державної акредитації, після чого обчислюється співвідношення набраної закладом суми балів до максимально можливої при оцінюванні досягнення стандартів (у відсотках). Згідно з набраним відсотковим критерієм акредитаційна комісія приймає рішення щодо віднесення закладу до відповідної категорії (друга, перша, вища) або про відмову у встановленні категорії.

Для проходження державної акредитації подаються наступні документи:

 • Заява на проведення державної акредитації.
 • Копія положення (статуту) закладу охорони здоров'я, засвідчена нотаріально.
 • Копія ордера або угоди на оренду приміщень, інші документи на право користування, в тому числі обладнанням, необхідним для надання лікувально-профілактичної допомоги.
 • Відомості про чисельність спеціалістів, які працюють у закладі, та їх кваліфікаційну характеристику.
 • Затверджена структура закладу охорони здоров'я.
 • Висновок державного санітарно-епідеміологічного нагляду про епідемічний стан закладу.
 • Висновок державного протипожежного нагляду про стан пожежної безпеки в закладі.
 • Висновок спеціалістів про стан техніки безпеки та експлуатації споруд у закладі.
 • Звіт закладу про участь у виконанні територіальних медичних програм.
 • Звіт закладу про лікувальну роботу, проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації — за останні два роки.
 • Аналіз діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та критеріїв її оцінки.
 • Звіт закладу про наукову та педагогічну діяльність (за умови її наявності).
 • Копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів, якщо такі видавалися.

Головна акредитаційна комісія при МОЗ України (ГАК) може у разі потреби доповнити перелік документів.

Строки проведення державної акредитації

Відповідно до чинного законодавства Головна акредитаційна комісія повинна в тримісячний термін з моменту реєстрації заяви на проведення державної акредитації і доданого до неї пакету документів (при відсутності зауважень), котрі надійшли від закладу охорони здоров’я, провести його акредитацію.

Рішення територіальних акредитаційних комісій затверджується Головною акредитаційною комісією і повідомляється медичному закладу в 10-денний термін. Також, в цьому рішенні повинна міститись інформація відносно дати і номера протоколу Головної акредитаційної комісії, яким було затверджено рішення територіальної акредитаційної комісії.

Строк дії акредитаційного сертифіката визначається Головною акредитаційною комісією, але не повинен перевищувати 3 роки.

Акредитація закладу це складний, та тривалий процес. Компанія «Віконсалт» вичерпно допоможе Вам у цьому процесі, починаючи з первинних консультацій, підготовці усіх видів та форм документів, повірки та акредитації лабораторій в установі, закінчуючи консультацією персоналу та присутністю під час акредитації.

З клієнтами ми працюємо на договірній основі. Передбачені різні варіанти оплати, яка проводиться поетапно, зважаючи на специфічність даної процедури, як акредитація.


Співробітники патентно-юридичної агенції Віконсалт оперативно, якісно, комплексно і професійно нададуть Вам консультацію.

Довіряйте професіоналам. Ми завжди раді співпрацювати з Вами!

Відповідальний спеціаліст
Тумановський Олександр Вікторович
+38 093 111-76-33
alexander@viconsult.com
viconsult_alexander
[page120 NoPageTitle]