Kievstar +38067 658-54-22
MTC +38050 206-14-63
Life +38063 935-67-58
Beeline +38068 197-67-94
+38044 577-57-77
+38044 331-77-05
+38044 222-88-33
sales@viconsult.com

Ліцензія на освітню діяльність

Згідно з п. 3 ст. 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000 р, господарська діяльність на освітню діяльність підлягає ліцензуванню.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України видає ліцензії на здійснення навчання в сфері вищої та професійно-технічної освіти.

Ліцензуванню підлягає діяльність з надання таких освітніх послуг:

 • у сфері дошкільної освіти - догляд за дітьми дошкільного віку; виховання і навчаня дітей дошкільного віку;
 • у сфері загальної середньої освіти - забезпечення здобуття: початкової загальної освіти; базової загальної середньої освіти; повної загальної середньої освіти;
 • у сфері позашкільної освіти - освітня діяльність за художньо-естетичним, туристично-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим та гуманітарним напрямами;
 • у сфері професійно-технічної освіти: первинна професійна підготовка; перепідготовка робітників, підвищення їх кваліфікації; професійно-технічне навчання; підготовка (зокрема первинна професійна), перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземних громадян;
 • у сфері вищої освіти: підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями), у тому числі молодших спеціалістів у вищих професійних училищах та центрах професійно-технічної освіти; військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу; перепідготовка за спеціальностями; розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізація; підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади; підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземних громадян; підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України; діяльність за програмами іноземних навчальних закладів.

Діяльність у сфері вищої освіти з підготовки та перепідготовки фахівців у навчальних закладах ліцензується у разі, коли заявлені напрями (спеціальності) включені до затверджених Кабінетом Міністрів України переліків напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, а також за програмами іноземних навчальних закладів.

Перелік необхідних документів:

 • копії установчих документів;
 • документ, що засвідчує підтримку органом управління ініціативи навчального закладу щодо ліцензування освітньої послуги;
 • концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та освітніх послуг;
 • копії затверджених в установленому порядку кваліфікаційних, освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчальних, освітньо-професійних програм, навчальних планів;
 • відомості про кількісні показники кадрового, матеріально-технічного, науково-методичного, інформаційного забезпечення освітньої діяльності, наявність бібліотеки (крім дошкільних і позашкільних навчальних закладів) та обсяг її фондів;
 • копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги;
 • документи про відповідність приміщень закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за напрямами підготовки (спеціальностями) з підвищеною небезпекою);
 • копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу (дипломи про вищу освіту і науковий ступінь, атестат про вчене звання (за наявності), перша сторінка паспорта).

Повідомляємо, що у зв'язку з набранням чинності 28 червня 2015 року нового Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 № 222-VIII ліцензуванню підлягатиме не діяльність у сфері освіти, а освітня діяльність навчальних закладів. Таким чином ми вважаємо, що можна говорити про звуження меж дії ліцензії у сфері освіти. Втім, безпосередній орган ліцензування з нами не погоджується, вважає що як і раніше саме освітня діяльність підлягає ліцензуванню. Але доки новий процесуальний порядок ліцензування у сфері освіти не встановлений, сперечатися з органами влади складно. Враховуючи викладене, компанія "ВіКонсалт" рекомендує вам тимчасово переглянути рішення про необхідність отримання ліцензії у сфері освіти, якщо ви лише хочете надавати послуги у сфері освіти, а не є безпосередньо навчальним закладом з відповідними послугами. Втім, вибір залишається за вами.


Співробітники патентно-юридичної агенції Віконсалт оперативно, якісно, комплексно і професійно нададуть Вам консультацію.

Довіряйте професіоналам. Ми завжди раді співпрацювати з Вами!

Відповідальний спеціаліст
Соколова Юлія
+38 093 723-69-84
sje@viconsult.com
viconsult_sje
Ліцензія на освітню діяльність
Лузан Ірина
+38 044 577-5777
+38 063 332-30-86
lia@viconsult.com
lia@viconsult.com
Ліцензія на освітню діяльність