Kievstar +38067 658-54-22
MTC +38050 206-14-63
Life +38063 935-67-58
Beeline +38068 197-67-94
+38044 577-57-77
+38044 331-77-05
+38044 222-88-33
sales@viconsult.com

Патент на промисловий зразок (дизайн)

Патент на промисловий зразок (дизайн)

Промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок або розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Розрізняють об'ємні і площинні промислові зразки. Зразки можуть ставитися до всього виробу в цілому (наприклад, автомобіль) або до його окремого елементу (колесо автомобіля).

Об'ємні промислові зразки являють собою композицію, в основі якої лежить об'ємно-просторова структура, наприклад, художньо-конструкторські рішення, що визначають зовнішній вигляд упаковки, пляшки, флакона, машини і т.д.

Площинні промислові зразки характеризуються лінійно-графічним співвідношенням елементів і фактично не мають обсягом, наприклад, художньо-конструкторські рішення, що визначають зовнішній вигляд етикетки, малюнок декоративних шпалер, рекламного проспекту, килима, тканини і т.д.

Що патентують як Промисловий зразок?

1) Двомірні об'єкти:

 • Варіанти застосування товарного знака на продукції (в етикетці, упаковці та тарі);
 • Деякі види друкованих виробів (етикетка, рекламний буклет, логотип газети чи журналу);
 • Малюнок декоративних шпалер, тканин, малюнок килима.

2) Тривимірні об'єкти:

 • Упаковку (коробки), пляшки, пакети, ящики і т.п.
 • Зовнішній вигляд приладів, механізмів, інструменту, обладнання;
 • Як виріб у цілому, так і його частина.

3) Многооб'ектние вироби:

 • Комплекти або набори виробів, інтер'єр і т.п.

Найбільш поширеним об'єктом, який захищається і як промисловий зразок, і як товарний знак (подвійна реєстрація), є етикетки.

Поширена подвійна реєстрація також для об'ємних об'єктів: пляшок, флаконів, упаковок і навіть деяких кондитерських, парфумерних і фармацевтичних виробів.

Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується охоронним документом - Патентом.

Термін охорони майнових прав на промисловий зразок - 15 років.

Право на отримання Патенту має автор та інші особи, які набули право на промисловий зразок за договором або законом.

Обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу.

Згідно Закону України "Про охорону прав на Промислові зразка" правову охорону промислових зразків не можуть отримати:

 • об'єкти архітектури (за винятком малих архітектурних форм);
 • друкована продукція як така;
 • об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин;
 • промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди.

Які права встановлює патент на промисловий зразок?

Патентовласник має право продати чи іншим чином переуступити патент, або видати на нього ліцензію. Патент діє на території тієї країни, де він виданий. Патентовласник вправі з дотриманням встановленого порядку запатентувати промисловий зразок в інших державах.

Законом України «Про охорону прав на Промислові Зразки» сказано, права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту.

Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Взаємовідносини при використанні промислового зразка, патент на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. При відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання промислового зразка та передавати право власності на промисловий зразок іншій особі без згоди інших власників патенту.

Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка

Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником власника патенту.

Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання промислового зразка на підставі ліцензійного договору.

Обов'язки, що випливають з Патенту

Власник патенту повинен добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту. Якщо промисловий зразок не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання промислового зразка було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і готовність використовувати промисловий зразок, у разі відмови власника патенту від укладення ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про видачу йому дозволу на використання промислового зразка.

Фахівці нашого агентства допоможуть Вам в оформленні документів і діловодстві щодо реєстрації об'етов інтелектуальної власності в митному реєстрі.


Співробітники патентно-юридичної агенції Віконсалт оперативно, якісно, комплексно і професійно нададуть Вам консультацію.

Довіряйте професіоналам. Ми завжди раді співпрацювати з Вами!

Відповідальний спеціаліст
Зайченко Вікторія Леонардівна
+38 044 222–88–33
+38 067 895-47-76
vita@viconsult.com
viconsult_vita
Патент на промисловий зразок (дизайн)
Полєжаєва Наталія
+38 044 577-5777
+38 723-69-85
pna@viconsult.com
live:92849e260bcf1dea
Патент на промисловий зразок (дизайн)
Шведова Ольга
+38 044 577-5777
+38 093 723-69-85
shos@viconsult.com
Olga Shvedova
Патент на промисловий зразок (дизайн)