Kievstar +38067 658-54-22
MTC +38050 206-14-63
Life +38063 935-67-58
Beeline +38068 197-67-94
+38044 577-57-77
+38044 331-77-05
+38044 222-88-33
sales@viconsult.com

[page78 NoPageTitle]

Для одержання лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з пересилання поштових переказiв, простих та реєстрованих листiв, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 кiлограмiв суб'єкт господарювання подає до Держкомзв'язку України заяву за встановленою формою. Зазначена заява подається особисто або через уповноважений ним орган чи особу.

Штат суб'єкта господарювання -юридичної особи повинен налiчувати не менше 30 вiдсоткiв працiвникiв, якi мають базову вищу або вищу освiту та досвiд роботи у сферi надання послуг поштового зв'язку не менше одного року.

Суб'єкт господарювання - фiзична особа - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi повинен мати базову вищу або вищу освiту та досвiд роботи у сферi надання послуг поштового зв'язку не менше двох рокiв.

Склад персоналу, який безпосередньо виконує функцiї приймання, оброблення, перевезення, доставки та вручення поштових переказiв, поштових вiдправлень повинен вiдповiдати вимогам квалiфiкацiйних характеристик вiдповiдно до галузевого довiдника квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв, затвердженого наказом Держкомзв'язку України вiд 4 жовтня 2000 року N 144 i погодженого в Мiнiстерствi працi та соцiальної полiтики України 10 жовтня 2000 року.

Лiцензiат не може передавати лiцензiю або її копiю iншiй юридичний або фiзичнiй особi для провадження господарської діяльності.


Співробітники патентно-юридичної агенції Віконсалт оперативно, якісно, комплексно і професійно нададуть Вам консультацію.

Довіряйте професіоналам. Ми завжди раді співпрацювати з Вами!