Kievstar +38067 658-54-22
MTC +38050 206-14-63
Life +38063 935-67-58
Beeline +38068 197-67-94
+38044 577-57-77
+38044 331-77-05
+38044 222-88-33
sales@viconsult.com

Патент на винахід

Патент на винахід

Згідно Закону України «Про охорону прав на Винаходи І Корисні Моделі» винахід - це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технологій.

Винахід - рішення технічної задачі, що відноситься до матеріального об'єкту - продукту, або процесу здійснення дій над матеріальним об'єктом за допомогою матеріальних засобів - способу. Щоб бути визнаним винаходом, відповідне технічне рішення повинне мати:

 • новизну (не бути відомим з існуючого рівня техніки),

 • винахідницький рівень (не бути очевидним, виходячи з поточного рівня знань спеціалістовне бути відомим з існуючого рівня техніки),

 • промислову придатність.

Винахід є об'єктом промислової власності (інтелектуальної власності відноситься до сфери промислового виробництва). Право на винахід виникає після його державної реєстрації. Згідно з Цивільним кодексом України, стаття 462 говорить, придбання права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Також у статті 465 сказано, що термін дії виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід закінчується через 20 років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому законом порядку.

Відповідно до статті 463 Цивільного кодексу, суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок є:

 1. винахідник, автор;
 2. інші особи, які придбали права на винахід, корисну модель і промисловий зразок за договором або за закону.

Право винахідника на отримання патенту

Право на одержання патенту має винахідник, якщо інше не передбачено чинним законодавством. Винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель), мають рівні права на отримання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними. У разі перегляду умов угоди щодо складу винахідників Установа за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як винахідники, а також осіб, які є винахідниками, але не зазначені у заявці як винахідники, вносить зміни до відповідних документів у порядку, що встановлюється Установою.

Не визнаються винахідниками фізичні особи, які не внесли особистий творчий внесок у створення винаходу (корисної моделі), а надали винахіднику (винахідникам) тільки технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при його створенні і (або) оформленні заявки.

Винахіднику належить право авторства, яке є невід'ємним особистим правом і охороняється безстроково

Винахідник має право на присвоєння свого імені, створеному ним винаходу (корисної моделі).

Право роботодавця

Право на отримання патенту на службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника. Винахідник подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель) з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і повно. Роботодавець повинен протягом чотирьох місяців з дати отримання від винахідника повідомлення подати до Установи заявку на одержання патенту чи передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником письмовий договір про розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем. Якщо роботодавець не виконає зазначених вимог у встановлений строк, то право на отримання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії.

Термін збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його невикористання не повинен перевищувати чотирьох років. У протилежному випадку право на отримання патенту на службовий винахід (корисну модель) переходить до винахідника або його правонаступника. 

Право правонаступника

Право на одержання патенту має відповідно правонаступник винахідника або роботодавця.

Право першого заявника

Якщо винахід (корисна модель) створено двома чи більше винахідниками незалежно один від одного, то право на отримання патенту (деклараційного патенту) на цей винахід чи деклараційного патенту на корисну модель належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за якої не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.

 

ТЕРИТОРІЯ дії прав, що випливають з патенту на винахід

Права власника патенту в одній країні не означає їх дійсності в іншій країні (принцип незалежності патентів, ст. 4 bis Паризької Конвенції). Право на патент виникає тільки після його реєстрації у відповідному національному патентному відомстві. Таким чином, територіальні межі дії патенту обмежуються територією даної країни. Тому в країнах, де винахід не запатентовано, воно може вільно використовуватися будь-якими особами. Щоб захистити винахід в декількох країнах, необхідно отримати в них патенти.

Винаходом може бути:

       -Продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини, тварини і т.п.);

       -Процес (спосіб);

       -Нове застосування раніше відомого продукту чи процесу.

            Таким чином, винаходом може бути пристрій, наприклад - програвач компакт-дисків, а може бути - і лише використовуваний в нім вузол або блок. Крім того, патент на винахід можна отримати і на конструкцію (наприклад, особливий пристрій корпусу програвача компакт-дисків), і на матеріал (наприклад, той же матеріал для виготовлення самих компакт-дисків). Патентуванню як винаходи підлягають і різні способи, наприклад - спосіб нанесення інформації компакт-диск, на спосіб реклами або хімічний спосіб / процес виготовлення речовини. Причому в патенті на винахід (на відміну від патенту на корисну модель) може бути присутнім як спосіб, так і пристрій для його здійснення.
           Важливе значення має винахідницький рівень, він властивий винаходу тоді, коли для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно з сьогоднішнього рівня техніки.
Стосовно новизни винаходу, воно визнається таким в разі, якщо воно не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальновідомими в світі до дати подання Заявки на отримання патенту на винахід в Укрпатент або, якщо заявлено пріоритет, до дати його пріоритету. Таким чином, винахід - це нове рішення технічної проблеми (пристрою або способу). Новизна - це основа винаходи. Новизна винаходи означає, що ніхто, ніколи і ніде раніше не вирішував таку ж проблему таким же чином. Рівень техніки включає також зміст будь Заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної Заявки, в якої зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю Заявку було представлено. При цьому, на протязі 12 місяців до дати подання Заявки в Укрпатент, розкриття інформації про суть винаходу не впливає на визнання його патентоспроможним. І неважливо, хто розкрив таку інформацію - сам винахідник або обличчя, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію. Про наявність новизни може дати відповідь тільки попередній патентний пошук, про який докладно розказано.

            Промислово придатним винахід визнається тоді, коли воно може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності. Тобто повинна бути технічна або інша можливість реалізації винаходи на практиці.Об`єкти, не визнані винаходом:

 • Наукові відкриття, наукові теорії і математично методи;
 • Методи організації та управління господарством;
 • Умовні позначення, розклади та правила;
 • Методи і правила виконання розумових операцій;
 • Алгоритми та комп'ютерні програми;
 • Проекти та схеми планування споруд, будівель, територій;
 • Рішення, що стосуються тільки зовнішнього вигляду виробів;
 • Топології інтегральних мікросхем;
 • Сорти рослин і породи тварин;
 • Рішення, які суперечать громадським інтересам.

Увага! Наші співробітники оперативно, якісно, комплексно і професійно нададуть вам послуги при митному оформленні об'єктів інтелектуальної власності.

Звертаємо увагу, що відповідно до діючих вимог внесення до митного реєстру об'єктів інтелектуальної власності не передбачає сплату державних зборыв та внесення грошової застави.


Співробітники патентно-юридичної агенції Віконсалт оперативно, якісно, комплексно і професійно нададуть Вам консультацію.

Довіряйте професіоналам. Ми завжди раді співпрацювати з Вами!

Відповідальний спеціаліст
Родіонова Аліна
+38 093 093 111-75-46
ray@viconsult.com
viconsult_ray
Патент на винахід
Зайченко Вікторія Леонардівна
+38 044 222–88–33
+38 067 895-47-76
vita@viconsult.com
viconsult_vita
Патент на винахід