Kievstar +38067 658-54-22
MTC +38050 206-14-63
Life +38063 935-67-58
Beeline +38068 197-67-94
+38044 577-57-77
+38044 331-77-05
+38044 222-88-33
sales@viconsult.com

Сертифікати

Сертифікати

Зверніть увагу! Зараз можливе отримання сертифікатів відповідності на продукти харчування!

Сертифікація - це комплекс процедур, проведених уповноваженими органами, для встановлення якості продукції або послуг, безпеки та відповідності вимогам нормативних документів.

Існує кілька видів сертифікатів: сертифікат УкрСепро, сертифікат якості, Сертифікат походження, сертифікат спеціалізованих органів з сертифікації, органічний сертифікат, екологічний сертифікат, сертифікат систем управління якістю і т.д.

Сертифікат якості - це документ, оформлений і виданий виробником на партію продукції, упаковану належним чином і завантажену в транспортний засіб, і яка засвідчує відповідність показників якості та безпеки вимогам державних стандартів та інших нормативних документів або експортного контролю, і включає інформацію про наявність або відсутність генетично модифікованих організмів.

Сертифікат відповідності УкрСЕПРО - документ, виданий акредитованим органом з сертифікації, який підтверджує відповідність продукції встановленим законом вимогам безпеки, і має номер у реєстрі сертифікованої продукції на території України.

Правові та економічні основи систем стандартизації та сертифікації, а також організаційні форми їх функціонування на території України, регулюються Декретом Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію". У даній системі проводиться як обов'язкова, так і добровільна сертифікація.

Обов'язкова сертифікація - є процедурою перевірки відповідності готової продукції своєму Нормативному документу, тобто Державному стандарту або Вашим Технічним умовам. Наявність сертифікату УкрСепро часто є вимогою тендерів, поставок продукції як по Україні, так в інші країни. Наявність такого документа підвищує престижність продукції на ринку.

Види сертифікації УкрСЕПРО:

1) Сертифікація партії продукції або одиничного виробу. Термін дії сертифіката відповідності - 3-6 місяців. Дія сертифіката відповідності поширюється тільки на партію продукції або одиничний виріб з ідентифікацією серійних номерів виробів або загального обсягу партії в одиницях її виміру.

2) Сертифікація виробляється серійно, без обстеження виробництва. Термін дії сертифіката відповідності - 1 рік.

3) Сертифікація виробляється серійно з обстеженням виробництва. Термін дії сертифіката відповідності - 2 роки. Держнагляд виконується щорічно.

4) Сертифікація проводиться серійно з одночасною сертифікацією системи управління якістю виробника. Терміни дії сертифікатів відповідності на продукцію та на систему управління якістю - 5 років. Держнагляд виконується щорічно.

5) Сертифікація проводиться серійно з одночасною оцінкою системи управління якістю. Термін дії сертифіката відповідності на продукцію - 5 років. Сертифікат на систему управління якістю не видається.

6) Сертифікація системи управління якістю виробника ISO 9001. Термін дії сертифіката відповідності на систему управління якістю - 3 роки.

7) Визнання сертифікатів відповідності іноземних виробників. Термін дії сертифіката про визнання - до 6 місяців. За даною схемою можлива ідентифікація продукції тільки в обсязі ввезеної в Україну партії продукції. У разі відсутності необхідних підстав для визнання сертифіката відповідності - орган з сертифікації приймає рішення про проведення сертифікації продукції за схемою сертифікації партії продукції.

Зараз багато продукції виключають з переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні. Але на таку продукцію можна отримувати добровільний сертифікат. Також більшість продукції, виключеної зі списку обов'язково сертифікації, підлягає обов'язковому декларуванню.

Добровільний сертифікат може видаватися органом з сертифікації без реєстрації в списку УкрСепро, а мати тільки номер, присвоєний видає сертифікат органом. Сертифікат такого типу, як і сертифікат УкрСепро, свідчить про якість продукції, відповідність її вимогам безпеки згідно діючих нормативних документів, але може бути виданий на будь-яку продукцію. При отриманні такого сертифікату важливо врахувати чи є Ваш вид продукції у сфері акредитації обраного органу. Добровільний сертифікат підвищує конкурентоспроможність товару на ринку, може бути використаний для участі в тендерах і при експорті продукції.

На продукцію, яка не підлягає обов'язковій сертифікації, можна отримати відмовний лист (лист-роз'яснення про відсутність необхідності в обов'язковому отриманні сертифікату).

Співробітники нашої компанії візьмуть на себе повний комплекс робіт по кожному з видів сертифікації:

  • Підготовку і правильність оформлення документації;
  • Подачу документів у відповідні органи;
  • Контроль за всіма процесами випробувань;
  • Рішення виникаючих форс-мажорних ситуацій;

Шановні Клієнти, пам'ятайте, що Сертифікація продукції не тільки необхідна міра, а й допоміжна, яка допоможе Вам підвищити споживчу привабливість і конкурентоспроможність вашого товару на ринку серед аналогічної продукції, а також допоможе Вашому підприємству займати більш вигідну позицію серед конкурентів при участі в різного роду тендерах .


Співробітники патентно-юридичної агенції Віконсалт оперативно, якісно, комплексно і професійно нададуть Вам консультацію.

Довіряйте професіоналам. Ми завжди раді співпрацювати з Вами!

Відповідальний спеціаліст
Созонюк Людмила
+38 044 577-5777
+38 093 111-76-31
slb@viconsult.com
viconsult_slb
Сертифікати
Зайченко Вікторія Леонардівна
+38 044 222–88–33
+38 067 895-47-76
vita@viconsult.com
viconsult_vita
Сертифікати