Kievstar +38067 658-54-22
MTC +38050 206-14-63
Life +38063 935-67-58
Beeline +38068 197-67-94
+38044 577-57-77
+38044 331-77-05
+38044 222-88-33
sales@viconsult.com

Реєстрація та захист авторського права

Реєстрація та захист авторського права

  Закон України «Про авторське право і суміжні права» (далі за текстом - Закон), охороняє особисті немайнові права та майнові права:
 • авторів та їх правонаступників, пов'язані зі створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва,
 • суміжні права виконавців, виробників фонограм і відеограм, а також організацій мовлення.

  Об'єктами авторського права можуть бути:
 • літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (Книги, брошури, статті тощо);
 • виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
 • комп'ютерні програми;
 • бази даних;
 • музичні твори з текстом і без тексту;
 • драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
 • аудіовізуальні твори;
 • твори образотворчого мистецтва;
 • твори архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва;
 • фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способом, подібним фотографії;
 • твори прикладного мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;
 • ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
 • сценічні обробки творів, обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
 • похідні твори;
 • збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини ;
 • тексти перекладів для дублювання, озвучування, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;
 • інші твори.

Закон охороняє твори, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо .).

Важливо розуміти, що Законом передбачена правова охорона, яка поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

Частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як цілісний твір і охороняється Законом.

  Об'єктами авторського права не можуть бути:
 • повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;
 • твори народної творчості (фольклор);
 • видані органами державної влади офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
 • державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи знаки підприємств, установ і організацій;
 • грошові знаки;
 • розкладу руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності.

Фахівці нашого агентства допоможуть Вам в оформленні документів і діловодстві щодо реєстрації об'етов інтелектуальної власності в митному реєстрі.

Співавторство

Співавторами можуть бути особи, спільною творчою працею яких створено твір.

Авторське право на твір, створений у співавторстві, належить всім співавторам незалежно від того, утворює такий твір одне нерозривне ціле чи складається з частин, кожна з яких має самостійне значення. Відносини між співавторами визначаються угодою, укладеною між ними.

  Автору належать такі особисті немайнові права:
 • вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;
 • забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитися анонімом;
 • вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;
 • вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора.

Особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.

  До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:
 • виключне право на використання твору;
 • виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Майнові права автора можуть бути передані (відчужені) іншій особі. Факт передачі прав підтверджується підписанням між сторонами Договору, після чого ця особа стає суб'єктом авторського права.


Співробітники патентно-юридичної агенції Віконсалт оперативно, якісно, комплексно і професійно нададуть Вам консультацію.

Довіряйте професіоналам. Ми завжди раді співпрацювати з Вами!

Відповідальний спеціаліст
Полєжаєва Наталія
+38 044 577-5777
+38 723-69-85
pna@viconsult.com
live:92849e260bcf1dea
Реєстрація та захист авторського права
Шведова Ольга
+38 044 577-5777
+38 093 723-69-85
shos@viconsult.com
Olga Shvedova
Реєстрація та захист авторського права